logo

9 lis 2021

Virginia przesuwa legalizację marihuany do 2024 r.

Wirginia odsuwa legalizację marihuany do 2024 r.

Posted by Lori Ann Reese on 03/01/2021 in Medyczna Marihuana

Zaktualizowano 3 marca 2021. Zawartość medyczna sprawdzona przez dr Josepha Rosado, MD, M.B.A, Głównego Lekarza.

W Wirginii, ustawodawcy byli zajęci zajmowaniem się różnymi aspektami legalizacji marihuany w stanie. W lutym 2021 r. Zgromadzenie Ogólne Wirginii dokonało przeglądu szeregu środków mających na celu legalizację medycznej marihuany. Wirginia będzie pierwszym południowym stanem w Ameryce, który w pełni zalegalizuje marihuanę.

Pacjenci, konsumenci i grupy wsparcia dla marihuany świętują ten postęp. Jednak w lutym ogłoszono, że posiadanie produktów z konopi indyjskich przez osoby nieposiadające karty medycznej będzie legalne dopiero od 1 stycznia 2024 roku. To nieco ponad trzy lata, w ciągu których konsumenci będą musieli czekać na marihuanę do użytku dorosłego.

Rynek rekreacyjnej marihuany nie zostanie otwarty do 2024 roku w Wirginii. Powodem opóźnienia jest konieczność dopracowania konstytucji stanowej w zakresie kar. Ramy prawne są przygotowywane do przeglądu przez Zgromadzenie Ogólne Wirginii. Przegląd ten określi kary za używanie przez nieletnich oraz za wykroczenia, w tym za spożywanie marihuany w miejscu publicznym.

Wniosek o legalizację marihuany dla dorosłych został sfinalizowany. Ale ustawodawcy z Wirginii zdecydują o wielu różnych kwestiach regulacyjnych, w tym grzywnach i karach, zanim sprzedaż dla dorosłych rozpocznie się w 2024 roku. Od 1 lipca 2020 roku, marihuana została zdekryminalizowana w Wirginii. Posiadanie do 1 uncji marihuany jest karane grzywną w wysokości 25 dolarów, bez żadnych opłat karnych.

Ile punktów sprzedaży medycznej marihuany jest obecnie otwartych w Wirginii?

W chwili pisania tego tekstu, w Wirginii są tylko cztery otwarte punkty sprzedaży dla pacjentów medycznej marihuany. W każdym z pięciu obszarów służby zdrowia (Health Service Areas, HASs) w stanie jest jeden producent produktów z medycznej marihuany opartych na ekstrakcji. Firmy te są odpowiedzialne za uprawę, przetwarzanie i wydawanie produktów z medycznej marihuany.

W stanie Wirginia, firmy posiadające licencję na wytwarzanie produktów nazywane są "przetwórcami farmaceutycznymi". Są one zintegrowane pionowo w celu kontroli jakości. Oznacza to, że każdy produkt, który sprzedają pacjentom, musi być wyprodukowany wyłącznie przez licencjonowany podmiot. Każdy licencjonowany operator wyznaczony w ramach Health Service Area (HSA) ma pozwolenie na otwarcie do pięciu dyspensariuszy.

The Marijuana Business Factbook przewiduje, że sprzedaż medycznej marihuany w Wirginii osiągnie od 9 do 11 milionów dolarów w 2021 roku. Przewiduje się, że sprzedaż marihuany w Wirginii osiągnie ponad 50 milionów dolarów w 2024 roku, kiedy rozpocznie się sprzedaż marihuany do użytku dorosłych.

Jaką ilość medycznej marihuany może kupić pacjent w Wirginii?

Przepisy mogą ulec zmianie. Na razie jednak pacjenci z kartą medyczną w Wirginii są ograniczeni do 90-dniowego zapasu marihuany. To brzmi jak dużo, ale rzeczywista ilość, która stanowi 90-dniowy zapas różni się w zależności od pacjenta. Jest ona określana przez farmaceutę wydającego produkty pacjentowi.

Pacjenci, którzy cierpią na silny, przewlekły ból, mogą otrzymać większą ilość marihuany. Pacjenci, którzy potrzebują więcej niż jednej odmiany (do stosowania w dzień i w nocy), mogą również otrzymać pozwolenie na zakup większej ilości marihuany w celu leczenia objawów.

Ustawodawcy z Wirginii chcieliby, aby maksymalne kwoty zakupu były ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Zamiast tworzyć jednolitą maksymalną kwotę zakupu dla pacjentów. Brzmi to restrykcyjnie, ale w rzeczywistości jest to bardzo przyjazne podejście. Pomoże to pacjentom, którzy potrzebują więcej marihuany (hospicjum lub opieka współczująca), aby uzyskać potrzebną im ilość produktów z konopi.

Jakie są kwalifikujące warunki zdrowotne, które pacjent musi spełnić, aby uzyskać kartę medyczną VA?

Obecnie Wirginia uznaje tylko dwa zaburzenia zdrowia psychicznego za kwalifikujące się do otrzymania medycznej marihuany. Pacjenci z zespołem stresu pourazowego (PTSD) kwalifikują się na podstawie diagnozy postawionej przez lekarza psychiatrę. Podobnie jest z pacjentami z lękiem klinicznym. Depresja nie znajduje się obecnie na liście kwalifikujących się stanów zdrowia w Wirginii.

Niektóre z innych kwalifikujących się stanów zdrowia akceptowanych przez program medycznej marihuany w Wirginii obejmują:

    Choroba AlzheimeraStwardnienie zanikowe boczne (ALS)FibromialgiaJaskraRakChoroba CrohnaAutyzmZapalna choroba jelit (IBD)

Opiekunowie i kuratorzy dorosłych osób niepełnosprawnych lub nieletnich muszą złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika w Wirginii. Osoby niepełnoletnie poniżej osiemnastego (18) roku życia nie mogą nabyć marihuany w aptece. Zarejestrowany agent może jednak dokonać zakupu w imieniu osoby niepełnoletniej. Każdy zarejestrowany agent (wyznaczony opiekun) nie może być zarejestrowany do pomocy więcej niż dwóm pacjentom.

Jakiego rodzaju produkty z medycznej marihuany są teraz dostępne w Wirginii?

Kiedy SB 1557 przeszedł w 2019 r., upoważnił licencjonowanych asystentów lekarzy, pielęgniarki i lekarzy do wydawania pisemnych zaświadczeń dla pacjentów o stosowaniu oleju kannabidiolowego (CBD) i oleju THC-A. W ustawodawcy, licencjonowani pracownicy medyczni mogą przepisać pacjentowi dowolną formułę, która ma być wydana przez licencjonowaną aptekę.

Obecnie pacjenci posiadający kartę medyczną mogą być przepisywani:

    KapsułkiSprayTincturesOils, creams, or gelsLozengesPatchesSuppositoriesLollipopsVape Produkty inhalacyjne.

Od lutego 2021 r. produkty z medycznej marihuany w Wirginii są nadal ograniczone do preparatów opartych na ekstrakcji. Jednakże, konopie botaniczne (kwiat) będą dostępne w 2024 r., kiedy zostaną sfinalizowane przepisy dotyczące stosowania ich przez osoby dorosłe.

Featured Image: Feverpitch |Deposit Photos

Zobacz również