logo

16 kwi 2022

Jak rozmawiać z pracodawcą o medycznej marihuanie

Jak rozmawiać z pracodawcą o medycznej marihuanie

Posted by Marihuana Doctors on 10/18/2017 in Medyczna Marihuana

Zaktualizowano 4 stycznia 2020 r. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Znajdujemy się w punkcie zwrotnym w Stanach Zjednoczonych. Ponad 20 stanów zalegalizowało stosowanie medycznej marihuany, a liczba ta stale rośnie. Wiele przepisów dotyczących marihuany na poziomie stanowym i federalnym ewoluowało w miarę zdobywania wiedzy na temat medycznej marihuany, co sprawia, że niektóre kwestie prawne związane z trawką są trudne do zrozumienia.

Jednym z takich problemów, z którym zmagają się osoby pracujące z medyczną marihuaną, jest to, czy możesz zostać zwolniony z pracy z powodu przyjmowania leku. Choć chcielibyśmy powiedzieć, że jesteś całkowicie chroniony, odpowiedź jest bardziej skomplikowana. Aby naprawdę wiedzieć, czy możesz zachować swoją pracę, powinieneś pamiętać o swoich prawach jako pracownika, kiedy rozmawiasz z pracodawcą o używaniu marihuany.

Medyczna marihuana - przegląd prawny

W Stanach Zjednoczonych istnieją różne rodzaje prawa, które dotyczą określonych obszarów i populacji. Prawo federalne reguluje cały kraj i jest egzekwowane w każdym stanie i gminie. Prawo stanowe obowiązuje tylko w danym stanie i nie ma wpływu na inne stany.

Prawo federalne uznaje marihuanę za narkotyk z listy I, czyli kategorii silnie uzależniających narkotyków, które nie mają zastosowania medycznego. Do innych narkotyków z listy I należą kokaina i heroina. Osoby używające marihuany mogą nadal ponosić surowe konsekwencje na poziomie federalnym.

Jednak wiele stanów zezwala swoim obywatelom na używanie marihuany w celach medycznych. Mamy więc obecnie do czynienia z podziałem między federalnym i stanowym prawem dotyczącym marihuany. Podczas gdy twój stan może zezwalać na używanie marihuany, urzędnicy federalni nadal mogą cię ścigać za używanie narkotyków.

Jednym z przykładów tej sprzeczności jest stosowanie medycznej marihuany przez osoby niebędące obywatelami USA w Kalifornii. W chwili pisania tego tekstu funkcjonariusze ICE deportowali pacjentów na podstawie federalnej nielegalności. Podczas gdy pacjenci leczą się legalnie zgodnie z prawem kalifornijskim, urzędnicy państwowi w całym kraju używają prawa federalnego jako podstawy do karania.

Warunki prawne używania medycznej marihuany

Aby przystąpić do programu medycznej marihuany, musisz mieć schorzenie zatwierdzone przez stan. Lista kwalifikujących się schorzeń różni się w zależności od stanu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, schorzenie kwalifikujące się do programu jest zazwyczaj nieuleczalne lub ogranicza zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności.

Przykłady kwalifikujących się schorzeń to m.in:

    przewlekły ból Rak HIV/AIDS Epilepsja

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź przepisy dotyczące medycznej marihuany obowiązujące w danym stanie.

Marihuana a ustawa Americans with Disabilities Act

Ustawa Americans with Disabilities Act, czyli ADA, chroni niepełnosprawnych pracowników przed dyskryminacją. Zabrania ona pracodawcom zwalniania pracowników z powodu ich niepełnosprawności. Ponadto, wymaga ona od zakładów pracy wprowadzenia odpowiednich udogodnień dla niepełnosprawnych pracowników.

Kiedy pracodawca wprowadza racjonalne usprawnienia, zgodnie z definicją zawartą w ustawie ADA, dostosowuje pewne cechy stanowiska pracy, które umożliwiają pracownikowi pracę. Rozsądne dostosowanie nie obejmuje zmiany podstawowych funkcji pracy. Ponadto, pracodawcy nie muszą wprowadzać udogodnień, które są znacznie utrudnione lub kosztowne.

Niestety, ustawa ADA nie obejmuje ochroną pracowników, którzy używają nielegalnych substancji, niezależnie od tego, czy są one dozwolone przez stan, czy nie. Ze względu na rozbieżności pomiędzy prawem federalnym a stanowym, pracodawca może zwolnić pracownika na podstawie używania medycznej marihuany.

Testy na obecność narkotyków w pracy a medyczna marihuana

W zależności od miejsca zatrudnienia, być może będziesz musiał poddawać się regularnym testom na obecność narkotyków. Testy na obecność narkotyków mogą wykryć marihuanę w Twoim organizmie, co sprawia, że testy na obecność narkotyków stają się problemem dla pracowników używających medycznej marihuany.

Miejsca pracy, w których najczęściej przeprowadza się testy na obecność narkotyków, to transport publiczny, lotnictwo, transport ciężarowy i inne branże wrażliwe na bezpieczeństwo. Pracodawcy przeprowadzają testy na obecność narkotyków, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Testy na obecność narkotyków pomagają także w przestrzeganiu prawa federalnego.

Jeśli wynik testu na obecność marihuany będzie pozytywny, pracodawca może, ale nie musi rozwiązać z Tobą umowę o pracę. Niektóre miejsca pracy dyscyplinują cię zamiast zwalniać. Jednak nie każde miejsce pracy ukarze cię za używanie medycznej marihuany. W stanach, w których obowiązuje zasada "at will", pacjenci mogą być narażeni na zwiększone ryzyko, ponieważ pracodawca może zwolnić pracownika z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Jedynym sposobem, aby naprawdę dowiedzieć się, czy twoje miejsce pracy jest bezpieczne, jest rozmowa z przełożonym na temat jego zasad. Ale jak z nim rozmawiać, aby nie narażać swojej pracy na ryzyko?

Pytania do rozważenia przed rozmową z szefem

Zanim rozpoczniesz rozmowę z przełożonym lub działem kadr na temat używania przez Ciebie medycznej marihuany, zadaj sobie następujące pytania:

    Czy w moim miejscu pracy regularnie przeprowadza się testy na obecność narkotyków? Jakie są zapisy polityki antynarkotykowej i antyalkoholowej mojej firmy dotyczące marihuany? Czy moja medyczna marihuana będzie miała wpływ na moje samopoczucie w pracy? Czy efekty działania mojego leku będą stanowić zagrożenie dla mnie, moich współpracowników lub klientów? Czy mogę wykonywać swoje obowiązki służbowe będąc pod wpływem marihuany? Czy misja lub kultura mojej firmy wskazuje, że jest ona otwarta na stosowanie medycznej marihuany? Czy mam dokumentację potwierdzającą, że używam marihuany w celach medycznych?

Te pytania mogą pomóc ci ustalić, czy w ogóle musisz rozmawiać z pracodawcą i przygotować się na ewentualne reperkusje, jakie mogą cię spotkać w związku z używaniem marihuany.

Jak podejść do rozmowy z pracodawcą

Zanim porozmawiasz z pracodawcą, zastanów się, co chcesz uzyskać w wyniku tej rozmowy. Być może chcesz wprowadzić jakieś udogodnienia, np. zmienić godziny pracy, aby zmniejszyć swoją uciążliwość w pracy. A może chcesz powiadomić pracodawcę z wyprzedzeniem, zanim wynik testu na obecność narkotyków będzie pozytywny.

Aby rozmowa była jak najbardziej produktywna, warto spisać kilka kluczowych kwestii, które chcesz przekazać. Zastanów się nad celem, który określiłeś w poprzednim akapicie, i wymyśl kilka punktów rozmowy, które będą z nim związane.

Podobnie jak w przypadku każdej ważnej interakcji z przełożonym lub działem kadr, rozmawiając z nimi na temat używania marihuany medycznej, powinieneś zachowywać się jak najbardziej profesjonalnie. Biorąc pod uwagę, że używanie marihuany jest przez wielu uważane za nieprofesjonalne, chcesz w jak największym stopniu przeciwdziałać temu piętnu.

Kiedy zdecydujesz, z kim chcesz porozmawiać, wybierz kogoś, kto ma dużą wiedzę na temat zasad obowiązujących w twoim miejscu pracy i odpowiednich przepisów prawa pracy. Jeśli to możliwe, porozmawiaj z działem kadr - to oni zajmują się tego typu sprawami. Pacjenci pracujący w mniejszych firmach, w których nie ma specjalnego działu kadr, powinni znaleźć najbliższą osobę pełniącą funkcję pracownika działu kadr.

Kogo pytać o marihuanę i zatrudnienie

Aby uzyskać więcej pomocy w odpowiedzi na pytania dotyczące leków na bazie konopi indyjskich w miejscu pracy, należy porozmawiać z ekspertem. Odpowiedzi może udzielić lekarz przeszkolony w zakresie medycznej marihuany lub pracownik punktu sprzedaży medycznej.

Zobacz również