logo

21 lis 2021

Czy trudno jest uzyskać kartę medycznej marihuany w Ohio?

Czy trudno jest uzyskać kartę medycznej marihuany w Ohio?

Posted by Lori Ann Reese on 06/11/2020 in Medyczna Marihuana

Zaktualizowano 4 października 2020. Zawartość medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

W dniu 8 czerwca 2016 roku, Ohio stało się 25 stanem, który zalegalizował medyczną marihuanę. Gubernator John Kasich podpisał ustawę 523, aby wprowadzić prawo dostępu do medycznej marihuany dla pacjentów z kwalifikującymi się warunkami zdrowotnymi. We wrześniu 2016 roku, mieszkańcy mogli zarejestrować się i otrzymać kartę medycznej marihuany w Ohio do zabiegów terapeutycznych.

Kto kontroluje przepisy i rejestracje dotyczące medycznej marihuany w Ohio?

Ohio State Board of Pharmacy (OBP) wydaje wszystkie licencje na medyczną marihuanę i legalne karty identyfikacyjne w stanie. Stali mieszkańcy Ohio, którzy mają co najmniej 18 lat i cierpią na kwalifikujące się schorzenia, mogą ubiegać się o status posiadacza karty medycznej marihuany w tym stanie. Będą oni mieli wtedy dostęp do legalnej medycznej marihuany w celu stosowania naturalnych metod leczenia.

Jeśli mam kartę medycznej marihuany z innego stanu, czy mogę jej używać w Ohio?

Pacjenci, którzy zostali zatwierdzeni do karty medycznej marihuany w innym stanie, często myślą, że nie muszą ubiegać się o nią w Ohio, jeśli zostaną nowymi mieszkańcami. W końcu, jeśli spełniłeś kryteria w jednym stanie, nie powinieneś być zmuszony do składania wniosku i przechodzenia przez wszystkie etapy rejestracji, prawda? Nieprawda.

Każdy stan w Ameryce ma zestaw wymogów prawnych określonych w ich unikalnych programach dotyczących medycznej marihuany. Dlatego też, karty medycznej marihuany nie można przenosić z jednego stanu do drugiego. Transportowanie medycznej marihuany przez granice stanów jest przestępstwem federalnym.

Czy mogę zakwalifikować się do otrzymania karty medycznej marihuany w przypadku lęku lub autyzmu?

Ohio rozszerzyło ostatnio zakres schorzeń medycznych kwalifikujących do uzyskania karty z medyczną marihuaną. Prawie każdy stan zapalny, zaburzenia mięśniowe i przewlekły ból są wymienione jako kwalifikujące się schorzenia do uzyskania karty medycznej marihuany.

Ale podczas gdy stan Ohio ma współczujące podejście do usuwania barier w dostępie do medycznej marihuany, na liście kwalifikujących się schorzeń brakuje trzech ważnych i rażących kategorii. Są to: ogólne zdrowie psychiczne, lęk i depresja kliniczna. Obecnie, na liście kwalifikujących się stanów zdrowia pacjentów z Ohio nie ma również stanów psychotropowych.

Jakie są kwalifikujące warunki zdrowotne wymagane do uzyskania karty medycznej marihuany w Ohio?

Obecnie istnieje dwadzieścia (20) kwalifikujących się warunków zdrowotnych, które umożliwiają stałym mieszkańcom Ohio uzyskanie certyfikatu uprawniającego do otrzymania karty medycznej marihuany. Schorzenia te obejmują problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna i choroba zapalna jelit, a także zaburzenia mięśniowe, takie jak choroba Parkinsona i stwardnienie rozsiane. Pacjenci, którzy są w trakcie leczenia raka również się kwalifikują. Diagnozy zdrowia psychicznego, takie jak urazowe uszkodzenie mózgu (TBI) i przewlekłe stany bólowe, takie jak fibromialgia, są również identyfikowane jako stany zdrowia, w których pacjenci mogą szukać zalegalizowanej medycznej marihuany w celu złagodzenia objawów.

Uzyskaj pełną listę warunków kwalifikujących do medycznej marihuany w Ohio tutaj.

We wrześniu 2019 roku, dwa nowe kwalifikujące się warunki zdrowotne zostały poparte do certyfikacji pacjentów z lękiem i autyzmem. Jednak Państwowa Rada Medyczna w Ohio odrzuciła dodanie obu warunków do zatwierdzonej listy diagnoz dla medycznej marihuany.

Jak ubiegać się o kartę medycznej marihuany w Ohio?

Pacjenci w Ohio mogą uzyskać zatwierdzenie do leczenia medyczną marihuaną na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą odwiedzić lekarza zajmującego się medyczną marihuaną w Ohio poprzez bezpieczną, zgodną z HIPAA usługę telemedyczną. Po drugie, mogą umówić się na wizytę z lekarzem w gabinecie. Niektórzy certyfikowani lekarze marihuany w Ohio gwarantują rejestrację na wizyty telemedyczne w tym samym dniu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pacjentów, którzy szczególnie potrzebują terapeutycznego leczenia marihuaną.

Wymagana jest opłata jako część procesu certyfikacji medycznej marihuany u licencjonowanego lekarza. Będziesz musiał przynieść ze sobą swoją dokumentację medyczną do wglądu przez lekarza zajmującego się marihuaną w Ohio. Gdy lekarz zweryfikuje, że twoje warunki zdrowotne kwalifikują się do certyfikacji medycznej marihuany, dostarczy podpisaną rekomendację po wizycie. Jest ono poufnie przekazywane do Stanowego Zarządu Farmacji w Ohio (OBP).

Po otrzymaniu przez OBP rekomendacji lekarza, agencja wysyła e-mail z potwierdzeniem, z "no-reply-pmpaware", który jest bezpieczną usługą e-mailową. Opłata w wysokości 50 dolarów jest płatna do Zarządu Farmacji. Następnie otrzymasz instrukcje, aby założyć swój Rejestr Pacjentów (wymagany przez prawo) i pobrać swoją kartę medycznej marihuany z Ohio.

W momencie pisania tego tekstu, w Ohio było 37 legalnych dyspenserów medycznej marihuany. Po pobraniu karty medycznej marihuany z OBP, możesz wybrać dyspensę, którą chcesz odwiedzić i zbadać produkty i metody przyjmowania, które odpowiadają twoim potrzebom zdrowotnym.

Czy mogę posiadać broń i być użytkownikiem medycznej marihuany w Ohio?

Federalne Biuro ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych (ATF) reguluje prawa, które odnoszą się do posiadania broni palnej w Stanach Zjednoczonych. Na poziomie federalnym, obywatele mają zakaz posiadania lub używania broni palnej, jeśli używają substancji kontrolowanych, takich jak narkotyki z listy 1 lub 2.

To stwarza kilka problemów dla mieszkańców Ohio. Jeśli nie jesteś aktualnym posiadaczem broni palnej lub nie posiadasz licencji na posiadanie broni palnej, będziesz musiał wypełnić oświadczenie prawne jako część procesu aplikacji. Jedno z pytań w formularzu pyta, czy obecnie używasz substancji kontrolowanej (Schedule I lub Schedule II zakazany narkotyk).

Jeśli odpowiesz szczerze jako pacjent z medyczną marihuaną, nie będziesz mógł uzyskać pozwolenia na broń palną. Jeśli odpowiesz nieuczciwie, złożysz fałszywe i nielegalne oświadczenie przed rządem federalnym. ATF może (i robi to) ścigać obywateli za fałszywe oświadczenia lub próby nielegalnego zdobycia pozwolenia na broń palną.

Jeśli jesteś posiadaczem karty na medyczną marihuanę w Ohio, zdobycie broni do ochrony osobistej nie jest możliwe. Ale co się dzieje, gdy mieszkaniec Ohio posiada już broń lub licencję na noszenie broni palnej, a następnie staje się legalnym posiadaczem karty MMJ? To jest kiedy to wchodzi w szarą strefę.

Rekordy medyczne, takie jak twój stan zalegalizował użycie marihuany leczniczej, są chronione przez prawa prywatności pacjenta (HIPAA). Zapisy te mogą być przeglądane przez organy ścigania tylko wtedy, gdy osoba jest w trakcie dochodzenia za możliwe wykroczenie lub przestępstwo związane z narkotykami.

Jeśli mieszkaniec Ohio jest zgłoszony jako użytkownik medycznej marihuany, który posiada broń, organy ścigania będą działać i potwierdzać stany potwierdzonego użycia MMJ. Zgodnie z prawem federalnym, bycie pacjentem medycznej marihuany i posiadaczem broni jest przestępstwem prawnym. Obecnie jednak nie ma przepisów, które nakierowywałyby pacjentów medycznej marihuany na prawidłową procedurę.

Czy mieszkańcy Ohio muszą oddać swoją osobistą broń palną, aby być w zgodzie z prawem? W tej chwili jest to rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku, bez nadzoru państwa nad bronią palną i medyczną marihuaną, z wyjątkiem trzymania się federalnych wytycznych prawnych zabraniających posiadania broni przez użytkowników marihuany.

Zobacz również