logo

23 lis 2017

Medyczna marihuana – 3 najbardziej znane zastosowania

Medycy znajdują coraz więcej zastosowań dla medycznej marihuany. Przedstawimy tutaj trzy pola, na których marihuana jest najbardziej obiecująca, jeżeli chodzi o leczenie trudnych chorób.

Walka z padaczką

Padaczka jest chorobą, w wyniku której w mózgu dochodzi do spontanicznych wyładowań w sieci neuronowej. Efektem tego jest utrata przytomności często niekontrolowane ruchy. Ataki padaczki mogą trwale uszkadzać mózg, mogą również doprowadzić do groźnego upadku. W 2003 roku Robert J. DeLorenzo rozpoczął badania na szczurach, które po 10 godzinach od podania specyfiku opartego na marihuanie przestawały doświadczać ataków. Podawane było THC, środek psychoaktywny, który regulował działanie ośrodka odprężenia i pobudzenia w mózgu. U ludzi wydaje się, że lepsze i bezpieczniejsze efekty przynosić będzie CBD, czyli substancja podobna do THC, ale nie posiadająca właściwości narkotycznych.

CBD w leczeniu swoich dzieci postanowili wykorzystać rodzice maluchów chorych na zespół Daveta. Jest to lekoodporna postać padaczki, która powoduje trwałe uszkodzenia mózgu, a ilość napadów w czasie tygodnia może sięgać kilkuset. CBD było w stanie ograniczyć problem ich dzieci do kilku ataków w tygodniu.

Marihuana lecznicza

Zwalczanie chorób nowotworowych

Najbardziej obiecującym działaniem marihuany leczniczej w przypadku nowotworów jest łagodzenie toksyczności chemioterapii. Chemioterapia mocno wyniszcza organizm, pogarsza samopoczucie, prowadzi do niepokoju i utrudnia odżywianie się. Podanie marihuany ogranicza te zjawiska i tym samym poprawia rokowania pacjentów. Chemioterapię trzeba przerywać znacznie rzadziej.

Obiecujące jest też działanie marihuany wobec genu ID-1, który w niektórych rodzajach raka odpowiedzialny jest za szybkie namnażanie się komórek nowotworowych. W warunkach laboratoryjnych wykorzystano marihuanę do wyłączenia tego genu, co znacznie spowolniło agresywność choroby nowotworowej. Nie wiadomo na razie, czy ten sam efekt uzyska się w organizmie człowieka.

Regeneracja płuc palaczy

Dowiedziono, że płuca osób palących marihuanę mają większą pojemność od płuc palaczy i nawet osób niepalących. Naukowcy nie mają jednak pewności, czy wywołuje to jakiś realny efekt leczniczy, czy palenie marihuany jest po prostu treningiem dla płuc.

Zobacz również